SMART CITY SOLUTION WEEK

มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุด ด้วยการนำงานแสดงสินค้า 3 แบรนด์ดังของ Messe Frankfurt ได้แก่ ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ (Secutech Thailand) ไทย แลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ (Thailand Lighting Fair) และไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ (Thailand Building Fair) จัดพร้อมกับงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 (Digital Thailand Big Bang 2019)

พบกับหลากหลายเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์ที่ครบวงจร อาทิ เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการบริหารจัดการและควบคุมภายในอาคาร อาคารอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ความปอดภัยไซเบอร์ รวมไปถึงการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

1,000 .เทคโนโลยีและโซลูชั่นส์
150 .สัมมนา
800 .ผู้แสดงสินค้า
50,000 .ตารางเมตร
350,000 .ผู้เข้าชมงาน
40 .ประเทศทั่วโลก

ตอบโจทย์ “การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” ด้วย 4 โซนอัจฉริยะ