พลังงานอัจฉริยะ SMART ENERGY

พลังงานอัจฉริยะ SMART ENERGY

เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน เพื่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพด้านพลังงาน

2019 Featured Technologies:

  • ระบบบริหารจัดการพลังงาน
  • หลอดไฟแอลอีดี ไฟในอาคาร ไฟนอกอาคาร
  • โซล่าเซลล์
  • เครื่องกำเนิดและควบคุมการจ่ายไฟ