ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ SMART SECURITY

ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ SMART SECURITY

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจร

2019 Featured Technologies:

  • ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด
  • การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
  • สมาร์ทลิฟวิ่ง
  • ความปลอดภัยไซเบอร์