อาคารอัจฉริยะ SMART BUILDING

อาคารอัจฉริยะ SMART BUILDING

นวัตกรรมการบริหารและควบคุมการทำงานในอาคาร เพื่อความสะดวกสบาย ปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

2019 Featured Technologies:

  • โซลูชั่นส์ และระบบ IoT
  • ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ
  • ที่จอดรถอัจฉริยะ